Welkom

Nieuwsflash

Het asiel zal nog jaren uw / ons asiel blijven dit meldde onze voorzitter in zijn nieuwjaarsbrief naar jullie allemaal. En daar had hij goede redenen toe. Vorig jaar werdeen erfpachtovereenkomst af gesloten met de gemeente Zwevegem en ook een akkoord waarin ze een deel van hun grond afstonden voor een speelweide ! Dit was een overeenkomst waar het asiel al jaren naar vroeg en nu zonder tegenwerking heeft verkregen. Bedankt huidige Burgemeester en Schepenen.
Vorig jaar werd een nieuwe milieuvergunning ingediend en verkregen voor 20 jaar. Vorig jaar werden gas -en internetleidingen gelegd vanaf de straat. Vorig jaar werden architecten aangesproken voor het plaatsen van een “perfect” dak : geluidsdicht en perfect isolerend.
Vorig jaar werd een budget gevonden voor aanleggen van een speelweide, en verplaatsing van het gemeente depo van 8 meter. Ook worden twee wateropvangputten geplaatst, om het asiel op regenwater te laten werken.  
Stap 1 : na alle inspanningen van vorig jaar zijn deze week de werken gestart. Bedankt voorzitter en alle mensen die ons steunen. 
Stap 2 wordt : een nieuw dak, nieuwe gevel(500 vierkante meter dak, 61 meter gevel). Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wij hebben vooraleerst met uw steun gezorgd voor de toekomst en opvang van de dieren : erfpacht, milieuvergunning en speelweide. 
De rest kan er enkel komen met extra steun. Wij kunnen en willen de dagelijkse werking en opvang niet in het gedrang brengen. Wij zijn er zeker van dat wij , misschien niet dit jaar, maar volgende jaar nog wat kunnen sparen. Het gaat hier over 195.000 euro die wordt geinvesteerd.
Iedereen die ons wil helpen kan een bijdrage leveren op ons rekening
BE 530010 7924 6753. Online storten kan 
via http://dierenasiel-leiestreek.be/nl-BE/content/donaties/45/
Met fierheid de beelden van stap 1 ! Ons werk naar de toekomst van verlaten dieren !

  

Naar een nieuwe baas in 2017

Aantal geplaatste katten

25


Aantal geplaatste honden

35

Contact

Avelgemstraat 186 c, Zwevegem

Open van 14.00-18.00 gesloten op donderdag, zon-en feestdagen.

Tel: 056/75.59.19
Fax: 056/68.75.00
Email: info@dierenasiel-leiestreek.be

Facebookgroep: Dierenopvangcentrum de leiestreek

Bank Fortis BE 53 00107924 6753

Erkend door FOD Dierenwelzijn:hk 30300518