Steun

Als ‘vzw Dierenasiel de Leiestreek’ staan we al meer dan 25 jaar paraat voor de opvang van achtergelaten, verloren gelopen en verwaarloosde dieren. Maar onze gemeenschapstaak en activiteiten reiken verder dan alleen het verzorgen en herplaatsen van dieren. Dit is alleen mogelijk doordat we hulp krijgen, uw hulp, want Uw hulp is onze sterkte.

  • Jaarlijks worden er zo'n 2000 dieren bij ons binnengebracht.
  • Educatieve en therapeutische bezoeken in scholen en bejaardentehuizen
  • Werk-reïntegratie van langdurige werklozen, taakgestraften en jongeren bijzondere jeugdzorg
  • Stage en opleiding studenten dierenzorg
  • Volksgezondheid: beheersing zwerfkattenpopulaties
  • Sensibilisering met betrekking tot aanschaf van dieren
  • 24/24 bijstand gemeente en politie bij problemen met dieren en eigenaars
  • specialisatie en opvang uitheemse (zoog)dieren, vogels en in het wild levende dieren

 

Binnen ons asiel hanteren wij de stelregel dat géén enkel dier geëuthanaseerd wordt wegens een te lang verblijf. Wij zijn daarmee één van de weinige organisaties die kunnen waarborgen dat ieder dier bij ons blijft totdat het een nieuwe thuis heeft gevonden. Tot die tijd mogen ze gewoon bij ons blijven. Door regelmatig onze website of onze twee dierenasielen te bezoeken kunt u dit eens met eigen ogen bezien. Toch moeten óók wij nog vaak aanhoren dat dierenasielen in het algemeen hun dieren euthanaseren en dit met name vanwege het nijpende plaatsgebrek en de te hoge onderhoudskosten. Dit aan te horen doet ons veel pijn, want iedereen die onze werking kent weet dat wij ook hiervoor een oplossing hebben bedacht. U kunt ons helpen bewijzen dat euthanasie geen oplossing is door mee te doen aan ‘steun een stakker’.